Hamrångebygden

Hamrångebygden är Gävles nordligaste kommundel och ligger tre till fem mil norr om centralorten.
Det är en kulturbygd från 600-talet med flera orter och byar, som var och en på sitt specifika sätt satt sin prägel på bygden. Hamrångebygden sägs vara den mest aktiva vad gäller att värna om sin historia i hela Gävleborgs län.

 

De största orterna är Norrsundet, Bergby, Hamrångefjärden och Axmar. I Hamrångebygden möter du det öppna landskapet med jordbruk och fiskelägen, internationell djuphamn med järnvägsförbindelser och en blomstrande privat företagsamhet

Bo i och besök Hamrångebygden

Bygden har ett rikt föreningsliv med många aktiva föreningar.  Förskola och skola finns i både Norrsundet och Bergby, i Bergby finns även högstadium och kommunikationerna till centralorten är goda.

Den kommersiella servicen är till största delen koncentrerad till Bergby, där även hälsocentral, apotek, bank och äldreboende finns. Boendeformerna är till största delen egnahem, men såväl hyres- som bostadsrätter finns runtom i bygden.

Här finns landsbygdens prägel av öppet landskap med skogen inpå för rekreation och avkoppling, närhet till orörd kust och skärgård, hav och strand samt centralt belägna villaområden. Förutom naturens oaser i en härlig kompott erbjuder dig Hamrångebygden en rik kulturhistoria med en rad intressanta besöksmål och näringar.