Hjälporganisationer

Hamrånge Kyrkliga Kvinnoförening

Försäljning av alster och lotterier sker varje år första advent. Intäkterna lämnas till hjälpbehövande. 
Hamrånge Kyrkliga Kvinnoförening träffas varannan onsdag i församlingshuset i Wij.

Kontaktperson: Ewy Wahlbom tel: 0297-103 14


Hamrånge Lion´s

Lions är en av världens största hjälporganisationer. Vi har 1,3 miljoner medlemmar i 45 000 klubbar runtom i världen.

Kontaktperson: Bo Stenberg
Telefon: 0297-228 91, alt. 070 – 394 34 58
Epostbo.stenberg@swipnet.se

Bankgiro: 5522-8571

Möten: 
2:a tisdagen i månaden kl. 19.00
Lottagården, Bergby


Röda korset Hamrånge

Besöksverksamhet, buss- och fiskeresor för äldre och funktionshindrade, bingo, loppmarknader, samarbete med Röda Korset i Uganda, insamlingar. 

Adress: Röda Korset Hamrånge, Totravägen 9 F, 81740 Bergby

Telefon: 0297-105 00

Mötesplatsen: Torsdag 13.00-16.00
Kontaktperson: Karin Åberg 0297-107 17


Röda korset Norrsundet

Mötesplats Kupan med social träffpunkt och insamlingsverksamhet, internationellt klädbistånd, social stödverksamhet, insamlingar.
Adress: Fyren Norrsundet, Kvistholmsvägen 21, 81730 Norrsundet
Telefon: 0297-10965

Mötesplatsen Kupan: Öppet tisdag  18.00-20.00, lördag 1 gång/månad
Kontaktperson: Mayvor Rossander tel: 0297-109 65