Äldreomsorg

Dagverksamheten Pärlan

Vid Pärlans dagverksamhet i Hamrånge erbjuder vi dig aktiviteter som ger naturkontakt, gemenskap och fysisk stimulans. Miljön är stödjande, aktiviteterna glädjefyllda och vi vet att de har goda effekter för hälsan.

Dagverksamhet ska:

  • skapa förutsättning för en meningsfull dag
  • stimulera kvarvarande funktioner och förmågor
  • fördröja inflyttning i särskilt boende
  • erbjuda anhörigstöd i form av avlösning under dagtid.

Mat och resor:
Vi dricker förmiddagskaffe och äter lunch tillsammans. Det finns möjlighet att åka taxi till och från dagverksamheten. (För kostnader för detta kontakta oss).

Så når du oss:
Vi som arbetar på Pärlans dagverksamhet heter Marie Berglund, Berith Bergqvist och Kajsa Lundberg.

Du når oss säkrast klockan 8.00 – 9.00 och 14.30 – 15.00.

Telefonnummer: 026 – 17 72 98

Adress: Totravägen 6, 817 40 Bergby

Ansvarig verksamhetschef:
Alejandra Olivares, telefon 026 – 17 72 48.

Den här informationen är hämtad från Gävle Kommuns hemsida www.gavle.se


Färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, med fordon avsedda för personer med funktionshinder. Ta kontakt med färdtjänsthandläggaren 026-17 80 00 

För information om hur du ansöker om färdtjänst och vilka regler som gäller – ta kontakt med färdtjänsthandläggaren i din kommun, som du når via kommunens växel.

Resan skall beställas minst 30 minuter i förväg inom tätort och minst 45 minuter för resor på landsbygd. Beställ gärna tidigare. Samtliga resor samordnas.

Beställningscentralen, tel 020-64 64 65.

Öppettider vardagar 06.00-22.00.
Lördagar och helgdagsaftnar 07.00-22.00
Söndagar och helgdagar 08.00-22.00.

Viktigt att tänka på! 

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:

– ditt namn
– tid och adress för hämtning och returresa
– om du har ledsagare eller medresenär med dig
– om du behöver någon extra hjälp
– om du använder hjälpmedel, t ex rollator eller rullstol

Hamrånge Hemtjänst

Hemtjänstens personal ger insatser i form av personlig omvårdnad och service i bostaden. 
I Gävle kommun är det Omvårdnad Gävle som har ansvar för att tillhandahålla stöd och omsorg i hemmet. Stöd i ordinärt boende kan vara hemtjänst, trygghetslarm, nattpatruller, dagverksamhet, avlösning eller korttids- och växelboende. Stödet ska göra det möjligt att bo kvar i den egna bostaden – i ordinärt boende, så länge som möjligt.
Läs mer på Gävle Kommuns hemsida: www.gavle.se

Solbergahemmet

Äldreboendet Solbergahemmet ligger nära Bergby centrum och består av flera hus med totalt 51 lägenheter. 
Här arbetar verksamhetschef, assistent, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och vaktmästare. Till verksamheten finns även läkare och annan medicinsk personal knutna.

Vi samarbetar bland annat med Röda Korsets väntjänst. De anordnar underhållning, gymnastik, bingo, tipspromenader och andra aktiviteter för alla boende. Det är en viktig del för en bra livskvalitet hos oss.


Adress: Totravägen 6, 817 40 Bergby

Avd. Solbacken, Tel: 026-17 72 91
Avd. Solgläntan, Tel: 026-17 72 92
Avd. Solrosen, Tel: 026-17 72 93
Sjuksköterska, Tel: 026-17 72 94
Verksamhetschef, Tel: 026-17 72 95
Assistent Tel: 026-17 89 10

Mer information finns på Gävle Kommuns hemsida: www.gavle.se