Färdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, med fordon avsedda för personer med funktionshinder. Ta kontakt med färdtjänsthandläggaren 026-17 80 00 
För information om hur du ansöker om färdtjänst och vilka regler som gäller – ta kontakt med färdtjänsthandläggaren i din kommun, som du når via kommunens växel.

Resan skall beställas minst 30 minuter i förväg inom tätort och minst 45 minuter för resor på landsbygd. Beställ gärna tidigare. Samtliga resor samordnas.

Beställningscentralen, tel 020-64 64 65.

Öppettider vardagar 06.00-22.00.
Lördagar och helgdagsaftnar 07.00-22.00
Söndagar och helgdagar 08.00-22.00.

Viktigt att tänka på! 

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:

– ditt namn
– tid och adress för hämtning och returresa
– om du har ledsagare eller medresenär med dig
– om du behöver någon extra hjälp
– om du använder hjälpmedel, t ex rollator eller rullstol