Svenska kyrkan

Gamla kyrkogården med minneslund

Gamla kyrkogården med minneslund. 
Mellan Hamrångeån och Hamrånge kyrka ligger den gamla kyrkogården med minneslund.

Den gamla 1200-talskyrkan revs, då den nya kyrkan byggdes i mitten av 1800-talet.

Mellan kyrkogården och Hamrångeån finns ett grönområde, ”Åmattan”, där gudstjänster hålls under sommarmånaderna. Mitt emot Åmattan ligger den gamla kyrkoherdebostaden och pastorsexp. Numera privatägd.

Bakom Hamrånge kyrka, ligger fd Prästbostället, också privatägt.


Hamrånge Kyrka

Vackert belägen kyrka på en naturlig höjd med utsikt över det omkringliggande landskapet. 
På Prästberget i centrala Bergby ligger den vackra kyrkan i rosa och vitt från 1800-talets mitt.

Kyrkoherde: Marianne Udd

För mer information se: http://www.svenskakyrkan.se/hamrange


Österheds kapell och kyrkogård

Hamrånge Församlings kyrkogård med kapell som även används till konserter och övrigt inom församlingens verksamhet.
Med utsikt över det omgivande odlingslandskapet ligger denna vackra och lugna kyrkogård. I anslutning till en allé i mitten av kyrkogården ligger det vita kapellet.

För mer information:
Kontakta Hamrånge Församling http://www.svenskakyrkan.se/hamrange