Förskola

Bergbackagården

Förskola i Norrsundet med havsutsikt! 
Arbetet styrs utifrån läroplan för förskolan. Hos oss får barnen utrymme för leken, sin nyfikenhet och sitt lärande. Språk och matematik , inryms i vardagssituationerna. Vi är dagligen ute, mer än inomhus, närheten till naturen ger barnen många upplevelser.

Vi jobbar med portfolio. Bergbackagården har ett föräldraråd.

Förskolechef: Agneta Lindbergh

Adress: Havsvägen 19, 817 30  Bergby
Telefon Avd: 026-172311

Informationen är hämtad från Gävle kommuns hemsida: www.gavle.se


Familjedaghem/Dagbarnvårdare

I Hamrångebygden arbetar åtta dagbarnvårdare, 4 i Bergby, 2 i Hamrångefjärden, 2 i Norrsundet. 
  • Vi arbetar efter skolverkets allmänna råd och läroplanen för förskolan.
  • Vi arbetar i hemmiljö där syskon får gå tillsammans.
  • Vi ser den fria leken som en viktig del i barnets utveckling och i samspelet med varandra, vi ger barnen tid att leka färdigt.
  • Vi har nära kontakt med barn och föräldrar, vilket gör att de känner sig trygga, samma person som tar emot på morgonen och som lämnar på kvällen.
  • Vi erbjuder alla föräldrar ett utvecklingssamtal/termin.
  • En dag i veckan träffas alla dagbarnvårdare och har gruppindelad verksamhet, vi har gymnastik i sporthallen på skolan, utflykter, pyssel m.m.
  • Vi träffas också i lekparken, i skogen, på biblioteket och hemma hos varandra, så att barnen ska lära känna sin extra dagmamma för att känna sig trygg. När ordinarie dagbarnvårdare är ledig då vikarierar vi för varandra.
  • Vi har gemensamma årliga arrangemang.
Välkommen att besöka oss.
 
Rektor: Monika Norén tel 0297-108 05, e-post: monika.noren@gavle.se
Informationen är hämtad från Gävle kommuns hemsida: www.gavle.se

Solkattens förskola

Förskolan ligger i Bergby, intill Bergby centralskola. 
Arbetet styrs utifrån läroplan för förskolan. Hos oss får barnen utrymme för leken, sin nyfikenhet och sitt lärande. Utomhusvistelse och utomhuspedagogik får stort utrymme. Vi har nära till naturen. Språk och matematik inryms i vardagssituationerna. Vi har mycket skapande verksamhet.

Varje barn har en egen portfolio. Vi har egen matlagning. Vi har ett föräldraråd.

Förskolechef:  Agneta Lindbergh

Telefon Avd: 026-172312
Adress: Solbergavägen 4, 817 40  Bergby

Informationen är hämtad från Gävle kommuns hemsida: www.gavle.se