Grundskola

Bergby centralskola

Bergby centralskola omfattar skolår 1–9, förskoleklass, fritidshem samt fritidsklubb. Skolan har drygt 300 elever. 
Tel exp: 026-17 72 80

Adress: Bergbyvägen 10, 817 40 Bergby, tel 026-17 72 80

Bitr rektor
Tobias Winteliv,  tel 026- 179888

e-post:  tobias.winterliv@gavle.se

Skoladministratör
Katarina Kordes, tel 026-17 72 80
e-post katarina.kordes@gavle.se

Verksamhet
Bergby centralskola omfattar skolår 1–9, förskoleklass, fritidshem samt fritidsklubb.

Profil/inriktning 
Med vår profilering Hälsa och Entreprenörskap vill vi, parallellt med de obligatoriska kunskapsmålen, träna elevernas kompetenser som kännetecknar entreprenöriellt lärande.

Vi arbetar för att våra elever ska:

  • få ökad motivation och stark drivkraft,
  • utveckla sin ansvarskänsla och sitt inflytande över skolarbetet,
  • hitta sätt att samarbeta med andra,
  • få utveckla sin förmåga till självständigt lärande,
  • vara nytänkande, kreativa och kunna lösa problem,
  • kunna utveckla sina idéer, sätta upp mål och arbeta mot dem,
  • ha en bra hälsa och känna sig trygga på våra skola.