Kultur & historia

Axmarhögen

Gästriklands största gravhög med fornlämningar från vikingatiden, på vägen mellan Axmarby och Gåsholma.
För mer information kontakta Hamrånge hembygdsgård på 0297-103 80.

_______________________________________________________________

Hjälp oss göra portalen bättre!

Har du mer information om den här artikeln, eller rentav några vackra bilder? Kontakta oss på Knutpunkten så fyller vi gärna på med din information.

E-post: webb@hamrange.se


Hamrånge Hembygdsgård

Hamrånge hembygdsgård. Äldre kulturmiljö med gammal gårdsbebyggelse. Kulturarrangemang och öppet sommartid.
Hamrånge Hembygdsgård med tolv gamla byggnader och en unik samling från det gamla bygde- och bondesamhället.

Öppet sommartid fredag – söndag. Guidning efter önskemål. Telefon till hembygdsgården 0297-10380. Telefon till ordf. 0297-104 83

För mer information om Hembygdsgården och sommarens olika aktiviteter och arrangemang, se: www.hamrangehembygdsgard.se


Häckelsängs fäbodar

Äldre fäbod tillhörande Häckelsängs by. Öppet sommartid. 
En av Sveriges bäst bevarade fiskefäbodar, där en av stugorna renoverats i byns egen regi. Får på sommarbete.

Fäboddag en lördag i juli.
Samling vid slakteriet för färd med traktor och vagn. Medtag kaffekorg. Vi bjuder på avsmakning av fäbodmat, utställning, frågepromenad, titt i fäbodstugor, lotterier, smyckesförsäljning och underhållning.

Mer information hittar du på Gävleborgs fäbodsförenings hemsida (Klicka här!)


Högbacken

Byn Wijs fäbodvall. som flyttade dit i mitten av 1800.  
Tre fäbodstugor ditflyttades i mitten av 1800-talet från Weda. Nybodarna som namnet var från början, var byn Wijs fäbodtäkt, med många stugor och båthus. P g a järnrodd från bruket Viksjö blev de tvungna att flytta fäbodverksamheten till Högbacken.

Mellan sjön Högbacken och Blåkullasjön har funnits en timmerränna och sedan ett järnvägsspår för frakt av timmer f.v.b ut i havet. I dag är den ersatt av bilväg till Blåkullasjön. Vägen har bom.

I dag är Högbacken ett vackert fritidsområde med många hus och naturbadstränder runt sjön.

Ligger efter E4 med avfart vid Högbacka rastplats, sju kilometer söder om Hälsingegränsen.


Inseglingshindren / Spärrarna

Undervattensfortifikation från 1100-talet som landhöjningen delvis har lagt i dagern.  
Midsundet var en av inseglingslederna från havet till insjön

Hamrångefjärden (som då var havsvik) under tidig medeltid.

Stenkistor som fartygsspärrar finns anlagda i sundet och
tros ha ett samband med Totrakastalen.

Finns att skåda i Midsundet och Sörsundet.


Kastellet Norrsundet

Norrsundets äldsta bevarade byggnad, idag ett industrimuseum som nyinvigdes år 2004.  
Sitt utseende fick det forna maskinhuset, när det byggdes om vid förra sekelskiftet, Kastellets användningsområden var minst sagt skiftande genom åren. En ångdriven generator i maskinrummet distribuerade länge ström både till industrin och arbetarbostäderna.

Här förvarades brandsprutor och andra redskap till brädgårdens brandförsvar och byggnaden fungerade också som arrestlokal. Så pampig ansågs den, att den ända fram till 1960-talet blev något av en representationsbyggnad vid högtidliga tillfällen, eller när det vankades storfrämmande på ”Bruket”.

Järnvägens och hamnens historia skildras i den gamla transformatorstationen intill.

Kontakta Norrsundets arbetarmuseum (Klicka här!) för mer information.


Norrsundets Arbetarmuseum

Här finns bibliotek, stor fotosamling och även ett mindre café. Ligger vackert vid Hamrångeåns utlopp på vägen till Lindön med en teaterscen mot vattnet.
I Ådala gamla skola finns samlingar och utställningar som täcker tiden från Hamrånges medeltida status som strategisk örlogsbas till 1950-talets finrum hos en arbetarfamilj.

Museét är öppet för visningar

Adress: Kvistholmsvägen 5 i Norrsundet
Telefon: 0297-230 00, 0297-225 00.

Mer information på Norrsundets Arbetarmuseums egna hemsida:
http://www.norrsundetsarbetarmuseum.se


Totra kastalruin

Ruin efter befäst gårdsanläggning

Kastalen kan ha varit en del i en medeltida (sent 1100-tal), väl skyddad befäst gårdsanläggning.
Farledsspärrarna i Sör, Mi(d) och Norrsundet förhindrade överraskande anfall från eventuella fartygsburna angripare.