Orter & byar

Axmarby

Axmar är känt sedan vikingatiden. Vid kusten intill Axmar finns Gästriklands största gravhög, Högkullen, vilken anses vara en vikingagrav. 
Axmar är beläget intill Ostkustbanan och var tidigare utöver en ren skogs- och jordbruksbygd också ett säte för sågverksindustri, under 1950-talet hade här Sjökarteverket en bas för mätning av havsdjup i södra Norrlandskusten.

Axmarbygden har många fritidsboende främst i områdena kring Axmarfjärden, Finnharsfjärden, Gåsholma och Hari. Yttre Axmarfjärden med Kusön (Gästriklands största ö) ingår i Axmars naturreservat.


Bergby

Bergby är en av de två centralorterna i Hamrångebygden. 
Ursprungligen hette Bergby Wij. Namnet Bergby tillkom i samband med att Ostkustbanan drogs genom bygden 1925 och vid Wij anlades då stationen Bergby, vilket namn sedermera kom att beteckna tidigare Wij. I Bergby finns Hamrånge sockens sädesmagasin, en tidig variant av böndernas bank.

Idag bor mellan 800-900 invånare i Bergby och här ligger bygdens hälsocentral och apotek. Det finns även skola, livsmedelsbutik, restaurang, konditori, småbutiker och övrig service.

Länkar:

 


Hagabaden

Hagabaden. F.d. festplats för dåtidens Barnens Dag. Nu ett område med fritidshusbebyggelse.  
Ett område bebyggt med fritidshus vid sjön Hamrångefjärden