Vad gör HFF

Vad gör HFF för medlemmarna och Hamrångebygden?

Ger varje år ut Hamrångebygdens företagarkatalog till alla hushåll i bygden. Arbetar med och för en utveckling av Knutpunkten som bygdecentrum.  Anordnar företags-  lunch- och frukostträffar samt studieresor. Bygger nätverk företagare emellan. Ger ut företagsbladet med aktuell information till medlemmar. Utser årligen Företagsstipendiat och även en Elevstipendiat i bygden. Hjälper företagare att lösa konflikter.

Målsättning: Stödja den lokala företagsamhetens utveckling. Bidra till att det skapas ett företagsvänligt klimat i Hamrånge. Fungera i samverkan med föreningar och övriga samhällstjänster i Hamrångebygden. Främja umgänge och samarbete mellan företagare och föreningar. Stödja och ta tillvara enskilda företagares/företags intressen. Främja yrkesskicklighet och verka för god yrkesutbildning.

Vara en samarbetspartner till Gävle Kommun och dess näringslivsorgan. Verka för att föreningens medlemmar aktivt deltar i samhällsarbetet och till samhällets utveckling.

Historik

Hamrånge Företagarförening bildades 1993 på initiativ av bl. a. Erik Lundén i Hamrångefjärden. Föreningen har redan från början från början varit ett forum för såväl utvecklingsfrågor som praktisk verksamhet. Föreningen har drivit utvecklingsprojekt för tillväxt gentemot företag och bygden i flera omgångar.

Det nuvarande projektet Arbetslivsmentorsprogrammet på Bergby Centralskola, Kontaktyta Hamrånge och Förändring av Hamrångebygdens Offentliga Uterum är naturliga fortsättningar av tidigare projekt.

Man har även arrangerat studieresor och företagsträffar. Föreningen har också engagerat sig i enskilda frågor för utveckling av Hamrångebygden som t. ex. AXE-telefonsystemet, bankomat i Hamrångebygden och utsmyckning av gatorna på sommaren och vid jultiden i Bergby och Norrsundet samt Resecentrum Hakke Gård.

I lokala utvecklingsfrågor samarbetar vi ofta med Hamrångegruppen. Engagemanget för utvecklingsfrågor i Hamrångebygden fortsätter med ständigt nya frågeställningar och problemlösningar. Företagarföreningen är numera öppen även för föreningar och enskilda eftersom föreningens arbetssätt även gynnar dem. Föreningen har idag drygt 100 medlemmar.