Berg

(Text Marianne Lundqvist)

Bergs by en del av det som efter ostkustbanans anläggande 1926 blev orten Bergby. Men Berg har givetvis en historia långt innan dess. Den kom att bli gästgivarbyn framför alla andra i Hamrångebygden – här övernattade självaste Carl von Linné på sin Lapplandsresa 1732. Storån är gränsen mot öster och i Berg stod den gamla klockstapeln.

   Sista gästgivargården var en ståtlig byggnad med anor från 1700-talet och gästgiveri bedrevs från mitten av 1800-talet till 1899. Byggnaden står ännu kvar, men är idag privatägd.

   Företagsamhet var en förutsättning för att klara det vardagliga livet i dåtidens byar och Berg var inget undantag. Jordbruket var en given del, men företagsamheten i övrigt var också rik och inte minst var närheten till ån av stor betydelse.

   I Berg låg redan tidigt bygdens brandstation och gör så fortfarande. Företagsamheten i övrigt består av en bilverkstad, ett elektrikerföretag och Hamrånge Taxi.