Gåsholmarna

(Text Marianne Lundqvist)

Långt innan Gustav Vasa lät förklara öarna utanför Axmarby som kungsöar hade bönderna i byn uppfört kojor eller små stugor på Gåsholmen. Den största av Gåsholmarnas öar.

   Redan vid medeltidens slut hade fiskare från Gävle hittat hit för sitt sommarfiske och 1691 fick kronoskäret sin första fasta befolkning. Fisket blev viktigt för försörjningen, men att hålla ko, get och gris var också en nödvändighet, trots de få åkertegar som stod till buds.

   I början av förra seklet bodde 130 personer på Gåsholmarna och fyra lotsfamiljer var stationerade här. Det fanns skola fram till 1945 och en liten butiksfilial under Konsum i Axmarby fram till 1968. Då lades även lotsverksamheten ner.

   Sommartid växer befolkning, men fortfarande bor också många familjer permanent på Gåsholmarna. Två yrkesfiskare med butiker finns kvar, en av dem driver därtill ett populärt och välbesökt sommarcafé liksom stuguthyrning i den idylliska fiskelägesmiljön.