Sjökalla

(Text Marianne Lundqvist)

Väster om den stora vägen genom bygden ligger Sjökalla. Byanamnet har sitt ursprung i Sjökarlarnas by. I gamla tider fanns tidvis en sjö på den sanka marken och det var troligen här, som sjökarlarna bodde..

   Byn bestod från början av tre hemman, men redan under förhistorisk tid hade Sjökarlarnas by lockat till bosättning. Det vittnar flera och omfattande gravfält med intressanta fynd om.

    Efter laga skifte i slutet av 1800- och början av 1900-talet präglades byn av jordbruk och självhushåll. Idag finns inte längre några aktiva djurbönder kvar, även om jorden brukas fortfarande. På åkrarna numera betar hästar istället för kor och andra husdjur