Skogens byar

(Text Marianne Lundqvist)

Mjuggsjön, Vesterberg, Medskog, Rotfallet, Nybo, Norrtjärn, Sandbacka, Nya Råhällan, Norrbo. Alla dessa skogens byar har sitt ursprung i Vittersjö.

   Sekler har gått sedan de första finska invandrarna timrade sina enkla stugor och sådde sina svedjeland i gränsområdet mellan Hamrånge, Hille och Ockelbo. Nybyggarna från landet i öster skapade ”Finnskogen” och kanske var det en ättling till någon av dessa finnar, som byggde upp den gård vid Vittersjöns strand, som tros vara Hamrångebygdens nu bestående äldsta byggnad.

   På byn Hagstas utmarker ligger Hagsta stenkyrka. Här, under vintertid, i väntan på farbara vägar och att gravar kunde grävas upp för jordfästning på socknens kyrkogård, fick de döda från byarna Vesterberg och Mjuggsjön lämnas i skrevor mellan de stora klippblocken.

   Idag står namnet Råhällan på den vägskylt i Hagsta, som leder till Skogens byar.