Sundsmar

(Text Marianne Lundqvist)

Det är 1500-tal och ur havet reser sig Sundsmarsnäset, en halvö mellan Axmarby och Gåsholmarna. Hit kommer den unge bondsonen från Axmar nr 6 och hans hustru för att, som sägnen berättar, skapa sig en framtid.

   Hemmanet de byggde upp kom att bestå och har låtit tala om sig fler gånger i historien. För det var Sundsmarsbonden Pål Persson, som majdagen 1721 kom ridande till kyrktrakten för att varna för ryssen som lagt till vid Sundsmar.

   Sundsmarsgården, som vid rysshärjningarna i bygden helt brändes ner, byggdes snart upp igen och står numera vid Hamrånge hembygdsgård.