Totra

(Text Marianne Lundqvist)

Som by har Totra sin självskrivna plats i bygdehistorien. Visserligen en av de mindre byarna i Hamrånge, men det var här den medeltida kastal låg, som gett byn dess framskjutna hamn på den historiska kartan. Stora delar av Totra by var vid den tiden räckt av vatten och strandlinjen gick inte långt från boplatsområdet. Idag är en ruinkulle det enda som minner om platsen där kastalen låg, men Totras historia är rikt och omfattande dokumenterad.

   Under järnbruksepoken var Totra lagringsplats för tackjärnet från både Viksjö och Vifors bruk och härifrån roddes det sedan vidare till hamnen i Norrsundet.

   Totra by hade sina fäbodar och ägde marken, där sedan Norrsundets industrisamhälle växte fram.

   Vid sjön Hamrångefjärdens strand ligger Totrabadet, ett välbesökt familjebad, där byalaget ansvarar för både skötsel och servering.