Wij

(Text Marianne Lundqvist)

Varje bygd skulle ha sin egen kultplats, sitt egna hednavi, befallde asatron. Det blev ursprunget till Wij, en av Hamrånges äldsta byar. Belägen mellan Storån och Häckelsängsdalen med gräns mot Åbyn i söder.

   Vid ryssarnas härjningståg i bygden brändes hela byn ner, men byggdes, gård efter gård, upp igen.  På Magasinsbacken ligger byns äldsta byggnad – Sockenmagasinet – från 1758 och på Prästberget mitt i byn Hamrånge kyrka, uppförd 1854.

   Bynamnet lever på olika sätt kvar. Vägen genom byn har namnet Wijvägen och torget mitt i byn heter Wijtorget. Och alldeles intill Wijbyberget ligger Hamrånge hembygdsgård. Själva bynamnet fick ändå stå tillbaka för det nya ortsnamnet Bergby, när järnvägsstationen byggdes invid ostkustbanan 1926. Ett centrum växte fram, där det idag finns låg- mellan- och högstadieskola, hälsocentral med apotek, äldreboende, pastorsexpedition, bank och kommersiell service av skilda slag.

   Ända in på 1960-talet var Wij by en jordbruksbygd. Idag präglar villaområden och egnahem boendet, men här finns via Gavlegårdarna också ett stort bestånd av lägenheter med hyresrätt.