Å-rumsvandring i Norrsundet

Torsdag 16 juni 2022 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Om evenemanget

Å-rumsvandring i Norrsundet

Torsdag 16 juni kl 18.00
Plats:  Start vid Fyren

Vilka idéer och förslag finns för Årummet?

Vad skapar ökat attraktivitet? Kan pågående markanvändning underlättas genom att röja vass, muddra, anlägga gångvägar? Kan fisket och båtlivet utvecklas? Hur kan kulturlivet utvecklas?

Arrangör Arbetsgruppen för Förstudie Årummet