Årsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 6 april 2021 18:00 - 19:00 Digitalt möte!, Hamrånge

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Årsmöte

Tisdag den 6 april kl. 18.00

Mötena sker digitalt genom inloggning på Internet.

 

_________________________________________

Microsoft Teams möte

klicka här för att ansluta till årsmötet

Hamrångegruppen

________________________________________

 

Agenda:

  • Sedvanliga årsmötesärenden - Årsmöteshandlingar

 

För inloggning till mötet behövs en länk. Länken kan erhållas på två sätt:

  1. Den sänds ut på e-post några dagar innan mötet till alla som finns på Hamrångegruppens sändlista.
    Om du inte brukar få e-post från Hamrångegruppen kan du be att komma på sändlistan. Skicka förnamn, efternamn och e-postadress till sekreterare@hamrange.se.
    Se till att inte brevlådan är full, så att e-post till dig kommer fram!
  1. Länken publiceras i kalendern på www.hamrange.se under eftermiddagen 2021-04-06.

Länken kan aktiveras först fr.o.m kl. 1750 sammanträdesdagen.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se