Årsmöte & Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 4 april 2023 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Om evenemanget

Hamrångegruppens årsmöte och månadsmöte - Tisdag den 4 april 2023 kl 18.00

kl. 18:00 - 19.00 Årsmöte

Ärenden enligt stadgarna

Sedvanliga årsmötesförhandlingar:

Möteshandlingarna finns att läsa på följande länk:

Hamrångegruppen

kl 19.00 - 21.00 Månadsmöte

Ytterområdessatsningen: Presentation av inlämnade förslag
Rapporter från arbetsgrupperna och våra pågående projekt.

 

Alla med intresse för Hamrångebygdens utveckling är välkomna.

Inget medlemskap krävs för att delta på årsmötet eller månadsmötet.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

 

Inbjudan/kallelse – Årsmöte & Månadsmöte 2023-04-04

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se