Extra Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 15 juni 2021 18:00 - 18:30 Digitalt möte!, Hamrånge

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Extra Månadsmöte Tisdag den 15 juni  kl. 18.00

Plats och tid: Digitalt via Microsoft Teams kl. 1800-1830.

_______________________________________

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Hamrångegruppen

Läs mer | Mötesalternativ

_______________________________________

 

Dagordning
1. Inledning.
2. Nya ansökningar inom Landsbygdsutvecklingsprojektet.
3. Övriga frågor.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se