Föredrag om historiska kartor över Axmar bruk

Torsdag 20 augusti 2020 19:00 - 20:30 Axmar Bruk, Axmar
Inträde: Fritt inträde

Om evenemanget

Överlantmätare Bengt-Olof Käck visar och berättar om historiskt intressanta kartor över Axmar bruk.

Varmt välkommen önskar Föreningen Hyttan!

Med ödmjukhet inför att vi inte riktigt vet hur sommaren kommer att se ut är vår plan att vi ska genomföra de inbokade aktiviteterna och har för din trygghet vidtagit nödvändiga åtgärder. Vi följer FHM's rekommendationer och anpassar oss därefter. Du hittar uppdaterad info på axmarbruk.se och på facebook.com/axmarbruk.