Förenings Årsstämma Knutpunkten Hamrångebygden Ek Förening

Måndag 19 april 2021 18:30 - 19:30 Digitalt möte!, Hamrånge

Om evenemanget

Välkommen att delta i vår årsstämma som sker via Teams.

Vi söker en ledamot till styrelsen för nästkommande period.

Möteslänk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19meeting_ODk1ZTIwNGUtNWNjMy00NzNmLTkwNTgtNzBiYmZkODY5Nzdmthread.v2/0?context=Tidb8becd0e-4c4f-4ee1-9b0d-d6ebac36ee05Oid43a35e7e-1561-413f-b071-4a2036d4a3f8