Hamrångegruppen Månadsmöte

Tisdag 3 november 2020 18:00 - 21:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Om evenemanget

Månadsmöte
Fyren, A-salen i Norrsundet

Tisdag den 3 november, kl. 1800

Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet

Byavakterna informerar om verksamheten i bygden.

Rapporter från arbetsgrupperna :

Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

Tänk på Covid-19. Håll säkert avstånd under mötet.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Vi bjuder på fika