Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 6 april 2021 19:00 - 21:00 Digitalt möte!, Hamrånge

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte

Tisdag den 6 april kl. 19.00 (Direkt efter årsmöte)

Mötena sker digitalt genom inloggning på Internet.

 

Microsoft Teams möte

Klicka här för att ansluta till månadsmötet

________________________________________________________________________________

 

DAGORDNING Månadsmötet 2021-04-06

Plats och tid: Digitalt via Microsoft Teams kl. 1900-2030. (se nedan)

 1. Inledning.
 2. Information om TÅGSTOPP VID HAGSTA på kommande Ostkustbanan.
  Medverkande från Gävle kommun, Sara Larsson och Harald Knutsen.
 3. Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet.
 4. Övriga frågor.

 

För inloggning till mötet behövs en länk. Länken kan erhållas på två sätt:

 1. Den sänds ut på e-post några dagar innan mötet till alla som finns på Hamrångegruppens sändlista.
  Om du inte brukar få e-post från Hamrångegruppen kan du be att komma på sändlistan. Skicka förnamn, efternamn och e-postadress till sekreterare@hamrange.se.
  Se till att inte brevlådan är full, så att e-post till dig kommer fram!
 1. Länken publiceras på i kalendern på www.hamrange.se under eftermiddagen 2021-04-06.

Länken kan aktiveras först fr.o.m kl. 1850 sammanträdesdagen.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se