Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 4 maj 2021 18:00 - 20:00 Digitalt möte!, Hamrånge

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte Tisdag den 4 maj kl. 18.00

 Mötet sker digitalt via MS Teams.
Det går bra att ansluta till mötet via dator eller mobil.

________________________________________

Microsoft Teams möte

Klicka här för att ansluta till mötet

Hamrångegruppen

Läs mer | Mötesalternativ

________________________________________


Ärenden på mötet:

Landsbygdsutvecklingsprojektet:

Nya projekt, inlämning

Redovisning av landsbygdsutvecklingsprojektet 2020 och 2021

Turistgruppens planer

- Övriga frågor

 

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se