Månadsmöte Hamrågegruppen

tisdag 4 maj 2021 18:00 - 20:00 Plats ej ännu bestämd!, Hamrånge

Om evenemanget

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se