Månadsmöte Hamrågegruppen

Tisdag 2 februari 2021 18:00 - 20:00 Digitalt möte!, Hamrånge

Om evenemanget

Månadsmötet 2021-02-02

Plats och tid: Digitalt via Microsoft Teams kl. 1800-2000.

DAGORDNING

  1. Inledning.
  1. Information om RÖRELSESATSNINGEN I SKOLAN.

Medverkande från Bergby centralskola, RF-SISU och Rädda Barnen.

  1. Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet.
  1. Övriga frågor.

Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag/ansökan i projektet kan ske per mejl till sekreteraren.
E-post adress : sekreterare@hamrange.se

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se