Månadsmöte Hamrågegruppen

Tisdag 7 maj 2019 18:00 - 20:00 Kopparmässen – Norrsundet, Norrsundet

Om evenemanget

Information av Lotta Fogelberg och Stig Wåhlstedt om Norrsundets hamn -
nutid och framtid och kanske även om vindkraftsutbyggnad

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se