Månadsmöte Hamrångegruppen

tisdag 4 februari 2020 18:00 - 21:00 Träffpunkten - Bergby, Bergby

Om evenemanget

Välkommen till ett öppet möte på Träffpunkten i Bergby, tisdagen den 4/2 kl.18.00 - ca 20.00.
Landsbygdsutveckling:
- Inlämning av förslag i projektet

- Genomgång av förslag, inlämnade 2019
- Rapporter från arbetsgrupperna:
Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna. Vi bjuder på fika! Väl mött!

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se