Månadsmöte Hamrångegruppen – Inställt

Tisdag 1 februari 2022 00:00 ,

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte Tisdag den 1 Februari är inställt.

Orsak: Av FHM utfärdade restriktioner m a a covid-19.
Nästa månadsmöte är utsatt till 2022-03-01. Dagordning till detta utsändes på e-postlistan och kungörs på infoforum Hamrångebygden i slutet av februari.
Framskjuten ansökan kommer att behandlas vid Månadsmötet 2022-03-01

 

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se