Årsmöte & Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 1 mars 2022 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Om evenemanget

Årsmöte kl. 18:00 -18:45

Sedvanliga årsmötesförhandlingar:

Dagordning årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

 

Fika  (Hamrångegruppen bjuder)

 

Månadsmöte kl. 1900 – 2030

Dagordning månandsmöte

Tankar och idéer om bebyggelse m.m. på Rödboharen/Tomtebo och hela Årummet i Norrsundet

Lennart Sjögren

 

Nya ansökningar om Landsbygdsmedel

 

Välkomna!

 

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Inbjudan/kallelse – Årsmöte & Månadsmöte 2022-03-01

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se