Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 5 april 2022 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte Tisdag den 5 april kl. 18.00

1. Inledning.
Justeringsperson för dagens protokoll. Ev. justering/komplettering av dagordning.
2. Dagens huvudärende. Gäst: Laila Bissman berättar om planerna för bevarandet av Lindön/Skatudden, Björnön och Hällskärsskogen
3. Information från Gävle kommun. Erika Engvall Stefansson.
Kaffepaus. (Vi bjuder på kaffet)
4. Rapporter från arbetsgrupperna. (Vatten, Trafik - väg och tåg, Kooperativa hyresrätter, Turism, Hemsida.)
5. Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet.
Inkommen ansökan (t o m 2022-03-28):
504–2022 Ansökan inköp HP Color Laser Hamrångegruppen HP Color
505–2022 Ansökan Markberedning Padel HIK
6. Övriga frågor.

 

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se