Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 6 september 2022 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte

Tisdag den 6 september kl. 18.00

DAGORDNING Månadsmöte:

1. Inledning.
Justeringsperson för dagens protokoll. Ev. justering/komplettering av dagordning.

2. Dagens huvudärende.
Gäst: Gästrike Vatten Sara Larsson. Kommer presentera uppdaterad information om vattenläget i Hamrångebygden.

Gäst: Hållbart resande och mobilitet. Etablera en mobilitetshubb i bygden. Madelene Håkansson.

3. Information från Gävle kommun.
Erika Engvall Stefansson.

Kaffepaus. (Vi bjuder på kaffet)

4. Rapporter från arbetsgrupperna.
(Vatten, Trafik - väg och tåg, Kooperativa hyresrätter, Turism, Hemsida.)

5. Uppdaterade ansökningar inom Landsbygdsprojektet.

6. Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet.
513 – 2022 Unga Örnar Zebran, meningsfull fritid för barnen i Hamrångebygden.
Presentation från Zebran

7. Övriga frågor.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se