Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 1 oktober 2019 19:00 - 20:00 Träffpunkten – Bergby, Bergby

Om evenemanget

Månadsmöte 1 oktober

 

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se