Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 4 oktober 2022 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte

Tisdag den 4 oktober kl. 18.00

DAGORDNING Månadsmöte:

1. Inledning.
Justeringsperson för dagens protokoll. Ev. justering/komplettering av dagordning.
2. Dagens huvudärende. Gäst: Lotta Fogelberg, Norrsundets Hamn, informerar om industriområdet och järnvä-gen.
3. Information från Gävle kommun. Erika Engvall Stefansson.
Kaffepaus. (Vi bjuder på kaffet)
4. Rapporter från arbetsgrupperna. (Vatten, Trafik - väg och tåg, Kooperativa hyresrätter, Turism, Hemsida.)
5. Rapporter från Byavakterna.
6. Uppdaterade ansökningar inom Landsbygdsprojektet.
7. Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet.
514–2022 Hamrångegruppen omkostnadskonto för administrativa kostnader
8. Övriga frågor.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se