Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 1 november 2022 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte

Tisdag den 1 november kl. 18.00

DAGORDNING Månadsmöte:

Landsbygdsutveckling :Förslag och inlämning av förslag i projektet.

Information om Kvarndammen i Bergby

Nulägesrapport från byavakterna.

Rapporter från arbetsgrupperna. Trafik, vatten, turism, hemsidan

Inget medlemskap krävs. Vi bjuder på fika.

 

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se