Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 3 december 2019 18:00 - 21:00 Träffpunkten – Bergby, Bergby

Om evenemanget

Arbeta tillsammans för en tryggare Hamrångebygd!

Varmt välkommen till ett öppet möte på Träffpunkten i Bergby,
tisdagen den 3/12 kl.18.00 - ca 20.00.

Mötet inleds med en beskrivning av hur polisen, kommunen och civilsamhället samverkar för ett tryggare samhälle och avslutas med en dialog kring hur vi kan utveckla vår samverkan.

Medverkar gör bland annat: Kommunpolisen, Socialtjänstens förebyggandeenhet, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter och Gävle kommuns landsbygdsutvecklare.

 

Kl. 20.00 fortsätter vi med Hamrångegruppens månadsmöte.
Presentation av nya förslag i Landsbygdutvecklingsprojektet.

Vi bjuder på fika!
Väl mött!

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se