Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 2 juni 2020 18:00 - 20:00 Hamrånge Hembygdsgård, Bergby

Om evenemanget

  • Landsbygdsutveckling: Inlämning av förslag i projektet
  • Beslut om Hamrångegruppens budget 2020
  • Rapporter från arbetsgrupperna - Vatten, trafik, kooperativa hyresrätter, turism, hemsida

OBS! Medtag eget FIKA och TÄNK PÅ COVID-19 HÅLL SÄKERT AVSTÅND UNDER MÖTET

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se