Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 1 juni 2021 18:00 - 20:00 Digitalt möte!, Hamrånge

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte Tisdag den 1 juni kl. 18.00

 Mötet sker digitalt via MS Teams.
Det går bra att ansluta till mötet via dator eller mobil.

____________________________________

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Hamrångegruppen

 

1. Inledning.
2. Information om Turistgruppens planer.
Medverkande: från Turistgruppen
3. Nya ansökningar inom Landsbygdsutvecklingsprojektet.
Hittills (2021-05-26 kl. 1100) har inget nytt inkommit.
Nya ärenden kan anmälas före 2021-05-31.
Kvarstående för presentation: 315-2020 Luftvärmepump Lions.
4. Övriga frågor.

 

 

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se