Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 7 september 2021 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte Tisdag den 7 september kl. 18.00

Dagordning

1. Inledning.
2. Information från Arbetsgrupperna.
3. Ev. ytterligare information om vad som är på gång i Hamrångebygden.
Fotoutställning, annat från Kommunen, Gavlegårdarna m.fl. Erika Engvall Stefansson.
4. Nya ansökningar inom Landsbygdsutvecklingsprojektet.
Hittills (2021-08-02 kl. 1500) har två ansökningar inkommit.
Nya ärenden kan anmälas t o m 2021-09-03.
413-2021 Vision Norrsundet. Förstudie. Presentatör från KNUFF.
414-2021 Restaurering av Båtiläggningsplats vid Häckelsängsfäbodarna. Presentatör från
KNUFF.
415-2021 Padelbanor, HIK. Presentatör från HIK.
416-2021 Fiberinstallation, Norrsundets Arbetarmuseum. Presentatör från Arbetarmuseet.
5. Övriga frågor.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se