Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 2 maj 2023 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte tisdag 2 maj kl 18.00

1. Inledning.
2. Dagens huvudärende. - ”En äldrevänlig kommun”,
3. Information från Gävle kommun. Erika Engvall Stefansson.
4. Rapporter från arbetsgrupperna.
Kaffepaus. (Vi bjuder på kaffet)
5. Rapporter från Byavakterna.
6. Uppdaterade ansökningar inom Landsbygdsprojektet.
7. Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet.

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se