Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 4 februari 2020 18:00 - 21:00 Träffpunkten – Bergby, Bergby

Om evenemanget

Välkommen till ett öppet möte på Träffpunkten i Bergby,
tisdagen den 4/2 kl.18.00 - ca 20.00.

På dagordningen bl.a:

- Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet

- Kommunen vill sälja Fyren i Norrsundet. Sofia Nohrstedt (Kulturchef i Gävle kommun) och företrädare för ABF informerar.

- Övrig information och rapporter

Hemsidesportalen www.hamrånge.se
Trafikfrågor
Vattenfrågan
Kooperativa hyresrätter
Turismen i bygden

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna.
Vi bjuder på fika!

Väl mött!

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se