Månadsmöte Hamrångegruppen

tisdag 4 februari 2020 18:00 - 21:00 Träffpunkten - Bergby, Bergby

Om evenemanget

Välkommen till ett öppet möte på Träffpunkten i Bergby, tisdagen den 4/2 kl.18.00 - ca 20.00. På dagordningen bl.a:
- Nya ansökningar inom Landsbygdsprojektet
- Kommunen vill sälja Fyren i Norrsundet. Sofia Nohrstedt (Kulturchef i Gävle kommun) och företrädare för ABF informerar.
- Övrig information och rapporter

Hemsidesportalen www.hamrånge.se
Trafikfrågor
Vattenfrågan
Kooperativa hyresrätter
Turismen i bygden


Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna.
Vi bjuder på fika!

Väl mött!

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se