Månadsmöte Hamrångegruppen

Tisdag 3 maj 2022 18:00 - 20:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Logotyp Hamrångegruppen

Om evenemanget

Månadsmöte

Tisdag den 3 maj kl. 18.00

DAGORDNING Månadsmöte:

Landsbygdsutveckling: Föredrag och inlämning av förslag i projektet.

Gävle Vatten info om vattenfrågan i Hamrångebygden.

Rapporter från arbetsgrupperna. Trafik, vatten, turism, hemsidan

Alla med intresse för Hamrångbygdens utveckling är välkomna på våra möten.
Inget särskilt medlemskap krävs.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad utom i januari, juli och augusti.

Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Kontakt:

sekreterare@hamrange.se