Seminarium 7 december 13.00-16.00 Hållbar utveckling vid Jungfrukusten

Torsdag 7 december 2023 13:00 - 16:00 Fyren – Norrsundet, Norrsundet

Om evenemanget

Seminarium 7 december   13.00-16.00
Hållbar utveckling vid Jungfrukusten

Inbjudan Hållbar utveckling vid Jungfrukusten

Vid Jungfrukusten – kusten i Gävleborg- pågår utveckling av nya möjligheter att tillgodose  viktiga behov i samhället  som  produktion  av energi och  drivmedel och omhändertagande av gamla  miljöskulder.

En rad olika beslutsförslag finns nu framme som skapar möjligheter  för  företag och organisationer  knutna  till föreningen Norrsundets  Biokombinat. Hamrångebygdens Utvecklingsgrupp har nyligen tagit  fram  en  Lokal Ekonomisk Analys  för  Hamrångebygden  som  visar  på  stora  utvecklingsmöjligheter och  i  den beskrivs även hinder  som idag  finns.

Nya beslut som styr utvecklingen tas inom några månader

  • Ändrad havsplan för Bottniska viken
  • Nytt miljöprogram för Gävleborg och satsning på cirkulär  ekonomi
  • Ny besöksnäringsstrategi

Under seminariet behandlas

  • Vad händer hos medlemmarna i Norrsundets Biokombinat  nu och under  2024-2026?
  • Hur påverkar nationella, regionala och kommunala beslut förutsättningarna?
  • Vilka nya investeringar planeras 2024-2026?
  • Vad efterfrågas av konsumenterna och samhället?
  • Vad krävs för att skapa nya produkter, tjänster,  företag och  arbetstillfällen?

 

Arrangör  Norrsundets  Biokombinat