Utställning och försäljning av konst och hantverk, Långfredagen

Fredag 15 april 2022 11:00 - 15:00 Hagsta skola, Hagsta

Om evenemanget

Utställning och försäljning av ortens konstnärer och hantverkare.
Kaffeservering, lotteri och loppis.
Öppet i våra vävsalar.