Katrineholm

(Text Marianne Lundqvist)

Kronoallmänning med bonderättigheter fram till 1775.

Så var ursprunget till den by som är Hamrångebygdens allra första, när man kommer söderifrån längs väg 583.

   Under 1800-talets senare hälft delades byn upp i fem brukningsdelar som arrendetorp och fick egen skola. Gårdarna friköptes så småningom och byns sandjordar lämpade sig väl för potatisodling, som komplement till djurhållningen. Ända in på 1970-talet betade kor på ängarna. Idag har hästhållning tagit över.