Bygga och bo i Hamrångebygden

Publicerad 16 januari 2021

Bygga och bo i Hamrångebygden

38 personer deltog i informationsmötet den 16 december på Fyren som anordnades av föreningen Hamrångebygden Byggemenskap kooperativa hyresrättsförening. Ordföranden Lennart Sjögren redovisade bl. a hur 18 familjer nyligen flyttat in i Vännäs, utanför Umeå i tre stycken nybyggda tvåvåningshus med upplåtelseform kooperativ hyresrätt. Föreningen hyr dessa hus av fastighetsägaren kommunägda Vännäs Fastigheter AB.

Vår förening arbetar nu med att få fler medlemmar och för en dialog med Gävle kommuns kommunalråd om förutsättningar för att kunna bygga nya hus i Hamrångebygden (tillgång till vatten, möjligheter få byggrätt, samverkan med kommunen). Nästa möte med kommunalråden blir i januari. Föreningen för också samtal med markägare om möjligheter att köpa mark i Bergby resp. Norrsundet.
Genom många medlemmar i vår förening ökar möjligheterna att få en bra lösning på vatten-mark- och finansieringsfrågorna

För att bli medlem används blanketten Medlemsansökan, se nedan, eller kontaktar Lennart Sjögren , 070 6953168 eller någon av styrelseledamöterna Karin Åberg, Bert Westergård, Sonja Broberg, Berndt Lövgren, Lars Berglund, Bodil Larsson.

Lennart Sjögren
Ordförande

Medlemsansökan – föreningen Hamrångebygden Byggemenskap kooperativa hyresrättsförening
(PDF-fil för utskrift)