Föreningen Hyttan

Föreningen Hyttan bildades 1989 och har sitt säte i Axmar bruk. Föreningen är en ideell affärsdrivande förening och bevakar frågor av gemensamt intresse för bofasta, sommarboende och markägare inom Axmar bruk.

Föreningen Hyttan äger sen 2008 de centrala delarna av Axmar bruk med Hyttan, engelska parken och den inre delen av hamnen.

Sedan 2011 är delar av Axmar bruk kulturreservat, det enda i Gästrikland. I samverkan med Länsstyrelsen sköter föreningen kulturreservatet. Läs mer om kulturreservatet här.

Arbetet med att utveckla och försköna Axmar bruk fortsätter. 2019 startade projektet Destination Axmar bruk 2.0, ett treårigt utvecklingsprojekt med målet att Axmar bruk ska bli Gävlekustens främsta besöksmål.

 

Åtaganden och mål

Föreningen skall

  • Medverka till att bevara ortens nuvarande karaktär och historiska värde.
  • Driva lokala utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen, myndigheter, föreningar och företag.

Föreningens mål är att

  • Hyttan är öppen för besök, helst varje dag under sommaren och att grupper kan besöka Hyttan efter förfrågan även vid andra tider på året.
  • Hyttan och engelska parken blir platser för aktiviteter av olika slag, musik, teater, utställningar, marknader m. m.
  • Allt förändringsarbete skall ske i samförstånd med alla dem som bor inom Axmar bruk och närliggande områden.

Medlemskap

Föreningen behöver fler aktiva medlemmar då vi ser framför oss en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Alla som vill kan söka medlemskap i föreningen. Genom att swisha medlemsavgiften och skicka ett mail till föreningen med dina kontaktuppgifter blir du enkelt medlem. Ett medlemskap kostar 100 kr/kalenderår. Kontakta föreningens kassör eller ordföranden om du undrar över något.

Swish 123 327 66 56

Läs mer på axmarbruk.se