Gåsholma Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av gemensamhetsområden I Gåsholma, bl.a. Festplats med dansbana, Gästbrygga, Båtupptagningsplats och Parkeringsplats. Samtliga fastighetsägare i Gåsholma är medlemmar i föreningen. I samarbete med Stugföreningen arrangeras årligen Midsommarfest, Surströmmingsfest och andra aktiviteter vid Festplatsen.