Hamrånge församling

Hamrånge- & Hille församling bildar tillsammans Gästrikekustens pastorat och är en del av Svenska kyrkan.
Församlingen har barn och ungdomsverksamhet med öppen förskola, pilgrimsbarn och musiklek. Kyrkokör och bibelgrupp m.m.

Gudstjänsterna firas oftast i Hamrånge kyrka, men även i kapellet på Österheds kyrkogård eller på Fyren i Norrsundet. Gudstjänsttiderna är i regel kl 11.