Hamrånge Lions Club

Föreningen bildades 1963. Vi är en del av Lions international.
Vi är idag 10 medlemmar. Syftet är att samla in pengar till internationella, nationella och lokala hjälpprojekt.
Vi arrangerar Lucia varje år sedan lång tid tillbaka.
Lions är en ideell organisation. Vi här i Hamrånge träffas under normala förhållanden andra tisdagen i månaden på Bergby Krog där vi har våra möten.
Vi fungerar också som levande stöd till tex, bistå pärlans gäster vid utflykter.
Valborgsmäss har vi grillat och bjudit Solbergas boende på korv med bröd.
Lions har också arrangerat tipspromenader vid Hedenstugan.
Lions har två kassor.
En hjälpkassa där alla skänkta och insamlade medel oavkortat går till hjälpverksamhet.
En klubbkassa som består av medlemsavgifter, den skall bekosta driftkostnaden av Lottagården, all administration. Även betalas en central avgift som går till gemensamma projekt mm.
Normalt byter vi uppdrag vartannat år. Vi är så några nu så vi har uppdragen under flera år.
President Christina Persson
Sekreterare Bo Stenberg
Kassör Jonas Zetterström.