Hamrångegruppen

HAMRÅNGEGRUPPEN kallas en öppen stämma för alla som bor och/eller verkar inom Hamrångebygden.
Dess uppgift är att verka för Hamrångebygdens utveckling som en aktiv och attraktiv del av Gävle kommun, Sverige och Världen.

Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad kl. 1800 utom i januari, juli och augusti. Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena.

Mötena annonseras i den lokala tidningen Alla Tiders och under evenemang på hamrange.se.