Hariviken Båt & Stugförening

Klubben bildades den 28 maj 2007 och består idag av 42 medlemmar med 53 stödmedlemmar. Den första bryggan byggdes i början av 1990, under namnet Hari Sommarstugeförenings Båthamn med 25 medlemmar. Vi har vår hem-ort/verksamhetsområde i Harivikens fritidshusområde i Axmar, Gävle kommun. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till uppgift att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet och god kamratskap. Klubbens stödmedlemmar ska tillsammans med medlemmarna verka för trevnaden och skötsel kring båtklubbens fastighet, såsom städning av område samt anordnande av festligheter. Föreningen anordnar Midsommarfirande, sommarfest och lyskväll. Det finns en fin grillplats, dansbana och stora grönytor som man kan använda året runt.